Wat is een PGB?

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een budget waarmee u zelf zorg inkoopt bij Thuiszorg Naborgh. Het PGB geeft u vrijheid en ruimte, maar het vraagt ook wat van u. U sluit zelf een overeenkomst met Thuiszorg Naborgh. U plant en beheert uw uitgaven en legt zelf verantwoording over uw uitgaven af aan de zorgverzekering of gemeente.

De punten op een rij:

 • Met Thuiszorg Naborgh bepalen wanneer en hoe de zorg wordt verleend.
 • Zelf administratie bijhouden.
 • Zelf verantwoording afleggen aan de zorgverzekering of gemeente.

Wat is er mogelijk met een PGB?

 • Via Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging 
  • Intensieve zorg
 • Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Begeleiding individueel
  • Huishoudelijke hulp
  • Niet-lijfgebonden persoonlijke verzorging van cliënten*

*Niet-lijfgebonden PV van cliënten (over het algemeen mensen met een zintuigelijke, een psychische of een verstandelijke beperking) die zichzelf wel kunnen wassen en aankleden en naar de wc gaan, maar daartoe aangespoord moeten worden door de begeleider omdat ze een regieprobleem hebben. Deze PV maakt gewoonlijk onderdeel uit van de (functie) Begeleiding.

Hoe kan ik een PGB aanvragen?

Een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Naborgh kan bij u langs komen voor het stellen van een indicatie. Samen met u bekijkt de wijkverpleegkundige naar de mogelijkheden.
De indicatie wordt opgestuurd naar uw zorgverzekering. Bij een PGB start de zorg na 6 weken, dit komt door de administratieve verwerking van de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onze contact pagina

Wilt u een PGB aanvragen of vrijblijvend een afspraak maken bij Thuiszorg Naborgh? Gebruik dan onderstaand formulier!

Gegevens Client

Achternaam:

Voorletters:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer + toevoeging:

Postcode:

Woonplaats:

Contact

Vast:

Mobiel:

E-mail:

Heeft u een geldige indicatie?

JaNee

Zorg aanvraag

Opmerkingen: