Thuiszorg Naborgh kan ook indicaties voor u verzorgen.
Of u nu een zorginstelling of een particulier bent, wij regelen het voor u!

Wat is een indicatie?

Indicatiestelling is het vast stellen van de noodzakelijke zorg. Door deze indicatie krijgt u toegang tot de zorg. De toegang tot de zorg verloopt via de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Naborgh

Wanneer heeft u een indicatie nodig?

Persoonlijke verzorging, verpleging en intensieve zorg worden vergoed door uw zorgverzekering. Dit kan in de vorm van ‘zorg in natura’ of een PGB. De kosten worden gedekt door het basispakket en heeft geen invloed op uw eigen risico. Ook kunt u zelf de kosten betalen als u geen of onvoldoende indicatie heeft. Deze indicatie kunt u aanvragen bij de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Naborgh.

Begeleiding individueel en huishoudelijke hulp worden vergoed vanuit de ‘wet maatschappelijke ondersteuning’ (WMO). U heeft een indicatie nodig van uw gemeente. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het WMO loket van uw gemeente.
Uw gemeente vergoed een groot gedeelte van uw kosten. Daarnaast betaald u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit wordt berekend door het ‘Centraal Administratiekantoor’ (CAK).

Hoe kan ik een indicatie aanvragen?

Een wijkverpleegkundige van Thuiszorg Naborgh kan bij u langs komen voor het stellen van een indicatie. Samen met u bekijkt de wijkverpleegkundige naar de mogelijkheden. U kunt de keuze maken voor ‘zorg in natura’, of een PGB. Dit kunt u afstemmen met uw wijkverpleegkundige wanneer de indicatie wordt opgesteld.
De indicatie wordt opgestuurd naar uw zorgverzekering. Bij ‘zorg in natura’ heeft u direct toegang tot de zorg. Bij PGB start de zorg na 6 weken, dit komt door de administratieve verwerking van de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onze contact pagina

Wilt u een indicatie aanvragen of vrijblijvend een afspraak maken, gebruik dan onderstaand formulier!

Gegevens Client

Achternaam:

Voorletters:

Voornaam:

Straat:

Huisnummer + toevoeging:

Postcode:

Woonplaats:

Contact

Vast:

Mobiel:

E-mail:

Heeft u een geldige indicatie?

JaNee

Indicatie aanvraag

Opmerkingen: