Onze missie en visie

Missie
Thuiszorg Naborgh staat voor kleinschalige thuiszorg. Door onze kennis, ervaring en expertise kunnen wij laag- tot hoog complexe zorg leveren met een klein vast team. U kunt bij ons terecht voor persoonlijke verzorging, verpleging, intensieve zorg, begeleiding individueel en huishoudelijke hulp. Daarnaast zijn we 24 / 7 bereikbaar op een vast telefoonnummer.

Visie
Onze organisatie is gericht op kleinschaligheid. Onze cliënten krijgen vaste medewerkers wat een vertrouwd gevoel geeft aan de cliënt. De cliënt weet wat die aan de zorgverleners heeft en de zorgverlener kan zo makkelijker op bepaalde situaties inspelen bij de cliënt thuis. Wij willen de cliënten laten meebeslissen in hun eigen zorgproces en de zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, zodat de cliënt zolang mogelijk zelfstandig kan blijven thuis wonen.

Uitsluitingscriteria

Uitgesloten zijn cliënten:

  • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren
  • Die de hulp van Thuiszorg Naborgh niet accepteren
  • Cliënten die agressief gedrag vertonen tegen de medewerkers van Thuiszorg Naborgh
  • Discriminatie van cliënt en/ of naaste(n)
  • Seksuele intimidatie van cliënt en/ of naaste(n)
  • Intimiderend gedrag van cliënt en/ of naaste(n)
  • Het niet scheppen van voorwaarden om zorg veilig en ergonomisch handelingen uit te kunnen voeren (ARBO)
  • Ernstige GGZ problematiek (bijvoorbeeld verslavingszorg) met uitzondering van dementie
  • Cliënten met vrijheidsbeperkende maatregelen