Klachten?

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de zorgverlening van Thuiszorg Naborgh.
Alle medewerkers van Thuiszorg Naborgh proberen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Het management zal er op toezien dat de geleverde prestaties voldoen aan de kwaliteitsnormen die Thuiszorg Naborgh hiervoor heeft ontwikkeld. 

Deze pagina dient ter informatie over de procedure die u als client kunt volgen als u een klacht heeft.

Een klacht indienen

Heeft u een klacht over de zorgverlening die Thuiszorg Naborgh biedt dan kunt u op 2 manieren uw klacht indienen.

  • Bij de interne klachtencommissie van Thuiszorg Naborgh
  • Bij de externe klachtencommissie van de brancheorganisatie Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg (SPOT).

De interne klachtencommissie van Thuiszorg Naborgh zal samen met u kijken naar een oplossing.
U kunt een klacht, voldoende omschreven, schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie. U kunt dan gebruik maken van onderstaande contactmogelijkheden:

De klacht wordt afgehandeld overeenkomstig het klachtenreglement van Thuiszorg Naborgh. Deze kunt u op kantoor inzien, kan op aanvraag kosteloos worden opgestuurd en kan op de pagina klachtenreglement worden ingezien.

Externe klachtencommissie

U kunt rechtstreek ook een klacht indienen bij de externe Klachtencommissie van de brancheorganisatie Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg (SPOT).

De Klachtencommissie zal dan bij de beoordeling van het geschil wel toetsen of de zorgaanbieder voldoende in de gelegenheid is gesteld om het doen of nalaten waardoor de klacht is ontstaan weg te nemen.

De klacht wordt afgehandeld overeenkomstig het klachtenreglement van de brancheorganisatie, waar Thuiszorg Naborgh zich aan conformeert. Dit klachtenreglement kunt u op ons kantoor inzien of kan u op aanvraag kosteloos worden toegestuurd. Of kunt u hier downloaden.

Om een klacht in te dienen bij de externe Klachtencommissie dient u deze, voldoende omschreven, schriftelijk voor te leggen. U kunt dan gebruik maken van onderstaande contactmogelijkheden:

Bij het aangaan van een zorgcontract wordt de cliënt gewezen op het bestaan van de klachtenprocedure en het klachtenreglement (onderdeel van de instructies voor intakegesprek en afsluiten zorgovereenkomst).